افزودن موارد دیگر
(پسوند های مجاز: .jpg, .gif, .jpeg, .png)